Xổ số Nam Định

Xsmn 7 3 2022 Vân Yun, giám đốc đầu tư của Quỹ Haifulong fof: Quỹ công cộng sẽ cung cấp những lựa chọn giàu có cho các tài khoản hưu trí cá nhân

Cập Nhật:2022-05-24 06:39    Lượt Xem:64

Xsmn 7 3 2022 Vân Yun, giám đốc đầu tư của Quỹ Haifulong fof: Quỹ công cộng sẽ cung cấp những lựa chọn giàu có cho các tài khoản hưu trí cá nhân

The general office of the State Council đã phát ý kiến về sự phát triển của cá nhân hưu trí (ở đây thì được gọi là ý kiến) trong viễn cảnh xây dựng một hệ thống hưu trí đa trụ, ý kiến này là bổ sung cho câu đố cuối cùng của hệ thống. Công nghiệp của quỹ công cộng đã chờ đợi nó từ lâu rồi. Theo quan điểm của chúng tôi, đầu tiên, việc xây dựng bảo hiểm cá nhân là việc khẩn cấp và quan trọng. Để đánh giá xem hệ thống lương hưu của một quốc gia có cân bằng không, chúng tôi thường s ử dụng tỷ lệ thay thế thay vì kích thước tài sản, tức là tỷ lệ giữa cấp lương hưu trí khi nhân viên nghỉ hưu và mức thu nhập lương trước khi nghỉ hưu. Hiện tại, cây cột đầu tiên của Trung Quốc có mức bảo hiểm cao nhưng tỉ lệ thay đổi thấpXsmn 7 3 2022, còn cây cột thứ hai có mức xoay xở thấp và mức bảo hiểm hẹp. Nếu bạn mong đợi cá nhân có an ninh cuộc sống tốt hơn sau khi nghỉ hưu, thì rất quan trọng phải chuyển tập trung vào lương hưu cá nhân. Thứ hai, thiết kế hệ thống tài khoản cá nhân dựa trên chính sách thuế ưu tiên là một con đường chín chắn cho việc phát triển lương hưu ở nước ngoài. Việc phát triển chính sách thuế ưu tiên thúc đẩy việc cư dân tham gia vào hệ thống tài chính hưu trí cá nhân. Hệ thống truy cập sản phẩm đạt được mục tiêu đầu tư lâu dài của hưu trí và cung cấp giải pháp thuận lợi cho người cư dân tham gia vào quỹ hưu trí cá nhân. Bộ khung ý kiến đặt giới hạn trên 12000 yuan mỗi năm, thao tác đóng cửa, và các phương tiện trích xuất khác nhau. Người dân tin rằng những quy định chi tiết liên quan của các bộ phận khác sẽ được phát hành liên tục trong tương lai, và sẽ có một nền cung cấp thông tin để phá vỡ các rào chắn sản phẩm. Người dân có thể cấu hình sản phẩm của họ dưới một nền tảng thống nhất. Thứ ba, sự cung cấp công khai sẽ tận dụng lợi ích nghề nghiệp của nó, tạo ra sản phẩm lương hưu cá nhân và giúp đỡ tài chính gia đình. Trong mười năm qua, ngành công nghiệp tài chính đã góp phần xây dựng ba trụ cột lương hưu. Trong việc quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm cơ bản, sự hủy bỏ quy định công ty và sự công nghiệp, ta có thể thấy được tính chất của các nhà đầu tư và quản lý quỹ công cộng. Tài khoản công cộng cũng là đại diện cho thế hệ Tài chính, với ngưỡng cửa thấp, độ trong suốt, khái niệm đầu tư chín chắn và nguồn cung cấp thông tin đầy đủ. Việc đầu tư công quỹ vào một loạt các tài khoản hưu trí cá nhân sẽ không chỉ đưa ra nhiều lựa chọn cho việc cá nhân, mà còn là một cơ hội tốt cho sự phát triển của ngành này. Đặc biệt, quỹ mục tiêu hưu trí sẽ mở ra một khoảng thời gian cơ phát triển. Những người cư trú luôn có thói quen tiết kiệm cho người già và mua nhà cho người già. Sự hiểu biết về sản phẩm tài chính hưu trí cũng cần được cải thiện. Các sản phẩm lương hưu luôn có những mong đợi của chủ nhà, và các tổ chức tài chính cũng cần những ý tưởng khoa học, đem lại những lợi ích nghề nghiệp, và quản lý cẩn thận. Trong khi làm việc tốt trong việc đầu tư sản phẩm hưu trí, thì việc đầu tư hưu trí và giáo dục cũng rất quan trọng. Hy vọng, với nỗ lực chung của tất cả các lĩnh vực xã hội, những sản phẩm này sẽ thực sự có lợi cho nhân dân trong tương lai gần. Description

Mục Lục
Tin Tức