Xổ số Nam Định

Tham Khao Xs Py Tổng thống Iran: Một số nước phía Tây đã làm khó đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran.

Cập Nhật:2022-07-29 07:29    Lượt Xem:184

Tham Khao Xs Py Tổng thống Iran: Một số nước phía Tây đã làm khó đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran.

Theo như tin tức được phát hành bởi tổng thống Iran vào tháng Bảy 26, đối với các cuộc đàm phán liên quan nhằm loại bỏ hình phạt Mỹ chống lại Iran và tái thiết lập hiệp ước hạt nhân Iran của tất cả các đảng, Tổng thống I.ran Lech nói rằng Iran chưa bao giờ rời bàn đàm phánTham Khao Xs Py, nhưng dưới sự lãnh đạo của một số quốc gia phía Tây, nghị quyết được ban bởi Hội đồng Quản trị Liên bang về Năng lượng nguyên tử chống lại Iran đã tạo ra khủng hoảng cho cuộc đàm phán. rò rỉ nói rằng tất cả các bên đều s ẵn sàng để đạt được một thỏa thuận thuận thuận, tình thế của Iran là hợp lý và hợp lý. Ban đầu tháng Sáu,Xổ số Nam Định được lãnh đạo bởi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức, Hội đồng Quản trị Quốc tế năng lượng nguyên tử đã thông qua một quyết định về các biện pháp bảo vệ an ninh của Iran, nhằm hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran. (CCTV phóng viên nizihui) (1)

Mục Lục
Tin Tức