Xổ số Nam Định

Xshg 26/3 Không đạt được thỏa thuận về lệnh cấm vận dầu Nga. Hungary đề nghị loại bỏ vấn đề này.

Cập Nhật:2022-06-09 08:18    Lượt Xem:96

Xshg 26/3 Không đạt được thỏa thuận về lệnh cấm vận dầu Nga. Hungary đề nghị loại bỏ vấn đề này.

The president of the European Commission said rằng nó sẽ hoàn to àn cấm được nhập khẩu of Nga oil (data map) [2=$

bên ngoài mạng lưới, May 25 (Xinhua)-- theo báo cáo liên quan về the 25th, member states won't courted to reach ý kiến về lệnh cấm vận dầu Nga. Ngài bộ trưởng Hungary, siado, hội trường 25th́ rằng đất nước của anh sẽ không bỏ phiếu cho bản độ tổ dầu tới Nga. Ông ấy buộc tội chúng ta bãi bỏ lệnh cấm mà không đảm bảo an ninh về năng lượng. Việc cắt đứt nguồn cung cấp dầu của Nga trước khi quá 2022 là vấn đề then chốt trong hiệp sáu của hiệp luật chống lại Nga, nhưng không thể thỏa thuận được. Về phần 24th, Tổng thống của Ủy ban, von delaine, cũng nói rằng, trong cuộc họp đặc biệt của châu Âu sắp tới vào cuối tháng này, tất cả các đảng không thể tìm ra giải pháp cho vấn đề này. (Mở kênh quốc gia)

Mục Lục
Tin Tức