Xổ số Nam Định

Soicau Thongke Xsmb Viện bảo tàng giáo dục giáo dục giáo dục khoa học Guanyun

Cập Nhật:2022-06-06 07:03    Lượt Xem:96

Soicau Thongke Xsmb Viện bảo tàng giáo dục giáo dục giáo dục khoa học Guanyun

Vào tháng 26, cơ sở giáo dục tâm linh của nhà khoa học quốc gia 110 được công bố và văn hóa của Bộ Mẹ Trung Quốc Hiệp hội khoa học và công nghệ và đã đề nghị được thừa nhận là đã hết hạn, và viện bảo tàng phong cách giáo khoa học Guanyun đã được chọn. Ban đầu tháng Tư, theo yêu cầu của bảy bộ phận khoa học và công nghệ Trung Quốc, Bộ giáo dục, bộ khoa học và kỹ thuật, bộ khoa học, bộ trưởng bộ khoa học và bộ khoa học, bộ phận quản lý tài sản của bangSoicau Thongke Xsmb, Hội đồng Khoa học Trung Quốc, Học Viện kỹ thuật Trung Quốc và Chính phủ khoa học, Công nghệ và công nghệ để bảo vệ quốc gia về việc xây dựng và phục vụ các căn cứ giáo khoa học tâm học và phương pháp của các nhà khoa học. Nó được giới thiệu bởi các bộ khoa học và các bộ phận giám sát các bộ giáo khoa học tâm giáo khoa học. Viện bảo tàng danh sách giáo khoa học Guanyun được coi là tốp đầu tiên của Giang Tô khoa học tinh thần. Hiệp hội Khoa học và Công nghệ tỉnh (Prential Association for science and Technology) đã trình báo với Trung Quốc các đơn vị giáo dục tinh thần của các nhà khoa học quốc gia, bao gồm cả Viện Bảo tàng phong cách giáo khoa học Guanyun, qua s ự lựa chọn của hội hội hội hội tỉnh về khoa học và công nghệ và để thảo luận của nhóm đảng. The 10 Giang su units, including Guanyun historical style Museum, were selected into the list of units to be recognised, which will be recognised and imported after the public period. Dừng lại! Dừng lại! Các kỹ sư khoa học Dừng lại! Dừng lại! Ngoại cảnh về nền giáo dục ở Guanyun Dừng lại! Dừng lại! Các kỹ sư khoa học Dừng lại! Dừng lại! Viện bảo tàng danh sách giáo dục giáo dục khoa học Guanyun The impressive recognition name of Guanyun of Guanyun histan style hall and lí thuyết....dongjiaag. Giáo viên tư trang Mỹ thuộc Học viện kỹ thuật Trung Quốc và cao học cao tuổi của Học viện Khoa học Trung Quốc tham dự buổi lễ. The triển lãm hall of

Quảng trường tự học nổi tiếng bao gồm một khu vực của khoảng 1700 mét vuông. It mainly giới thiệu the style of six Academans from Guanyun, including Vương Dexi, checinjiyu, chegji, dongjihong và xuhongXing, in the form of movies, texts, audi, video and physical show. Khu vực nghiên cứu của s áu giáo sư bao gồm âm thanh, hóa học hạt nhân, thủy lực, hóa học hữu cơ thể, y học heptapod, nano optics và các lĩnh vực khác. Vương Dezheo là người sáng lập ra âm thanh dưới nước Trung Quốc, Vương Dexi là người tiên phong trong ngành nghiên cứu năng lượng hạt nhân Trung Quốc. Chen Jiyuk được biết đến như cha của các học gia ở các bờ biển Trung Quốc, và Cheng Jinpei là người lãnh đạo trong lĩnh vực nghiên cứu sức mạnh của Trung Quốc. Từ Phù thủy là tiên phong của việc phẫu thuật tế bào gan chính xác trên thế giới và niềm tự hào trong lĩnh vực phổ biến đặc biệt trên bề mặt đơn bào. Là danh hiệu học tập cao quý nhất và danh dự cả đời trong khoa học và công nghệ được bang trao tặng, s áu học giả từ Viên Vũ Nguyên đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển khoa học và công nghệ của Trung Quốc trong những lĩnh vực của họ, và cũng đã mang lại niềm tự hào và vinh dự cho quê hương của họ. Nó được gửi tới chỉ huy buổi biểu diễn của học học học trong hơn một vài năm, Bản học học đã được hồi hồi đạp hơn 500000m dùng khám chúng khác, không chỉ đã nâng cao danh tiếng và danh tiếng của nhà học học học học học học học học học khôn uh, mà Guanyuk đến thêm mộ Tinh thần khoa học của việc giáo dục con người là cốt lõi. Trong những năm gần đây, Guanyun đã tiếp tục nâng cấp chính sách tài năng mới và hỗ trợ các chính sách nhằm cải thiện môi trường chính trị cho phát triển tài năng cao. Bằng những biện pháp như giới thiệu, công việc, giáo dục và duy trì, việc giới thiệu và giáo dục tài năng cao của các học giả đã đạt được kết quả đầu tiên. Giáo viên chính học Dongjian đã góp phần xây dựng quê hương mình bằng cách tổ chức xây dựng những khu làm việc ở đó. Học viện kỹ thuật Trung Quốc cũng đã đạt được thỏa thuận hợp đồng nghiên cứu đại học với quận Guanyun. Đồng thời, Viện Bảo tàng phong cách giáo dục tham gia đã tận dụng các hoạt động lớn được tổ chức trong hạt để có nhiều diễn đàn hơn 20 và các hoạt động thăng chức tin tức. Chủ tịch hội đồng tài năng của Ủy ban đảng hạt nói rằng không chỉ giáo viên có thể ra ngoài, mà còn có những người học giả có thể được mời vào và giữ lại, cung cấp tài năng mạnh mẽ và hỗ trợ trí tuệ cho việc phát triển cao chất lượng của Quan Vũ và khởi đầu trễ và đầu tiên. *I: Yangzi Evening News/ Ziniu news phóng viên zhanglingifi phóng viên% 2nbsp; Hiểu Xing Su Yun... (1)

Mục Lục
Tin Tức